1avtoportal.ru


Консультация кардиолога для детей в петербурге
3 1475

  Зат ппзт запоріжжя

  Раздел: Хирургия Дата публикации: 31.07.2015, 01:04

  Україна
  Публічне акціонерне товариство "ППЗТ"
  Cкорочена назва: ПАТ "ППЗТ" 

  ЄДРПОУ: 01235931 

  Юридична адреса: 69063 Запоріжжя вул. Чапаєва 16 

  тел.: 0612849080 

   

   

  Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться  „30” квітня 2012 р. о 13.00 годині за адресою:  

  м. Запоріжжя, вул. Чапаєва, 16, актова зала.

  Порядок денний

  1.        Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії, обрання членів лічильної комісії.

  2.        Звіт правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2011 р. та його затвердження.

  3.        Звіт наглядової ради про фінансово-господарську діяльність товариства за 2011 р. та його затвердження.

  4.        Звіт та висновки ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності правління Товариства за 2011 р. та їх затвердження.

  5.        Затвердження річного звіту, балансу товариства за 2011 р.

  6.        Про порядок розподілу прибутку за підсумками роботи товариства в 2011 р.

  7.        Визначення основних напрямків господарської діяльності товариства на 2012 р. та їх затвердження.

  8.        Про визначення кількісного складу наглядової ради.

  9.        Відкликання голови та членів наглядової ради.

  10.     Обрання членів наглядової ради.

  11.     Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

  12.     Відкликання голови та членів ревізійної комісії.

  13.     Обрання голови та членів ревізійної комісії.

  14.     Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами ревізійної комісії.

  15.     Про зменшення статутного капіталу товариства.

  16.     Про внесення змін до статуту.

  17.     Про затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію товариства.

  18.     Про дострокове припинення повноважень голови та членів правління.

   

  Реєстрація акціонерів буде проводитись в день та за місцем проведення зборів з 12.00 години до 12.45 години за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чапаєва, 16, актова зала.

  Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24.04.2012 р.

  Акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що засвідчує особу. Представникам акціонерів, крім того, необхідно мати документ, який підтверджує їх повноваження.

  Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним, акціонери можуть кожного робочого дня з 9.00 години по 16.00 години за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чапаєва, 16, прийомна голови правління товариства.

  Відповідальна особа товариства за ознайомлення акціонерів з документами – Крупенко Максим Георгійович.

  Пропозиції до порядку денного зборів можуть направлятися в письмовій формі, згідно ч. 3 ст. 37 Статуту товариства, на адресу: 69063, м. Запоріжжя, вул. Чапаєва, 16 прийомна голови правління товариства.

  Рішення про скликання загальних чергових зборів приймалося наглядовою радою товариства.

   

  Тел. для довідок:  (061 )284-90-89.

  Источник: https://sites.google.com/site/paoppzt/

О сайте

1avtoportal.ru