1avtoportal.ru


Боли в трещинах после операции на геморрой
13 2524

  Всё о кишечнике,понос со слизью

  Раздел: Мануальная терапия Дата публикации: 08.03.2015, 23:05

  Згідно із затвердженою Кабінетом Міністрів України Державною програмою "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006-2010 роки [2] передбачено виконання комплексу завдань, яке має забезпечити:

  • оснащення навчальних закладів сучасним комп'ютерним та телекомунікаційним обладнанням;
  • впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у навчальний процес і проведення наукових досліджень, забезпечення доступу до національних і світових інформаційних ресурсів;
  • розроблення, впровадження та легалізацію програмного забезпечення;
  • залучення мережевих технічних ресурсів для забезпечення підключення наукових установ та навчальних закладів до Інтернет;
  • розвиток технологій дистанційного навчання і використання їх для запровадження в Україні  системи навчання протягом усього життя;
  • забезпечення захисту прав інтелектуальної власності  (авторів та розробників);
  • підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів;
  • розбудову інфраструктури науково-освітньої телекомунікаційної мережі (УРАН),  підключення до неї наукових установ, наукових бібліотек, центрів науково-технічної  інформації за допомогою каналів передачі даних, інтеграцію її з європейською науково-дослідницькою мережею (GEANT);
  • розширення мережі  електронних  бібліотек навчальних закладів та наукових установ;
  • розроблення систем забезпечення інформаційної безпеки функціонування мереж та інформаційних ресурсів.

  На виконання цих завдань спрямовано цілу низку проектів Програми [2]. Серед проектів, що мають пряме відношення до вищих навчальних закладів МВС України, найбільш масштабними за впливовістю та співзвучними із досвідом відомчої інформатизації нами вбачаються наступні з них:

  • створення мережі регіональних, базових та локальних центрів системи дистанційного навчання, оснащення їх програмно-технічними засобами (передбачене фінансування: 2006р. – 1412 тис.грн, 2007р. – 8294 тис.грн.);
  • забезпечення вищих навчальних закладів, наукових та науково-методичних установ технічними засобами і мережевим обладнанням (2006 – 1108 тис.грн., 2007 – 2510 тис.грн.);
  • створення мережі регіональних, базових та локальних центрів системи дистанційного навчання, оснащення їх програмно-технічними засобами (2006 – 1412 тис.грн., 2007 – 8294 тис.грн.);
  • створення і модернізація локальних мереж у навчальних закладах, наукових та науково-методичних установах (2006 – 494 тис.грн., 2007 – 2301 тис.грн.);
  • підключення загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладів до Internet (2006 – 15106 тис.грн., 2007 – 113294 тис.грн.);
  • оснащення ліцензійними програмами (2006 – 1647 тис.грн., 2007 – 8338 тис.грн.);
  • створення електронних підручників та енциклопедій навчального призначення (2006 – 1129 тис.грн., 2007 – 5393 тис.грн.);
  • створення банку електронних документів нормативно-правового, науково-методичного, психолого-педагогічного, організаційного, програмно-технологічного та інформаційного забезпечення дистанційного навчання (2006 – 424 тис.грн., 2007 – 1944 тис.грн.);
  • створення та впровадження програмних засобів пілотної системи поточного і підсумкового контролю знань студентів у вищих навчальних закладах (2006 – 306 тис.грн., 2007 – 824 тис.грн.);
  • створення та впровадження програмних засобів для уніфікованої системи дистанційного навчання (2006 – 494 тис.грн., 2007 – 3301 тис.грн.);
  • створення банку атестованих курсів дистанційного навчання для загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів післядипломної освіти (2006 – 3129 тис.грн., 2007 – 12843 тис.грн.);
  • розроблення елементів штучного інтелекту та інтерактивних засобів і технологій для індивідуалізації навчального процесу та їх впровадження в систему дистанційного навчання (2006 – 165 тис.грн., 2007 – 634 тис.грн.);
  • створення центру розроблення та впровадження програмних засобів навчального призначення (2006 – 136 тис.грн., 2007 – 686 тис.грн.);
  • створення Internet-порталу дистанційного навчання (2006 – 247 тис.грн., 2007 – 301 тис.грн);
  • створення Internet-порталу інформаційних ресурсів освіти і науки (2006 – 231 тис.грн., 2007 – 1088 тис.грн.);
  • створення Internet-порталу інноваційної діяльності (2006 – 61 тис.грн., 2007 – 310 тис.грн.);
  • створення програмного та інформаційного забезпечення для електронних наукових бібліотек і архівів (2006 – 823 тис.грн., 2007 – 4217 тис.грн.);
  • забезпечення функціонування української мови в інформаційному середовищі (2006 – 353 тис.грн., 2007 – 2647 тис.грн.);
  • створення електронних бібліотек вищих навчальних закладів (2006 – 24 тис.грн., 2007 – 319 тис.грн.);
  • створення системи електронних класифікаторів і нормативних документів для забезпечення дистанційної освіти (2006 – 536 тис.грн., 2007 – 1610 тис.грн.);
  • створення та впровадження типових макетів і шаблонів електронних документів для використання у вищих навчальних закладах (2006 – 71 тис.грн., 2007 – 357 тис.грн.);
  • створення віртуального університету, розроблення та підтримка його інформаційних ресурсів (2006 – 941 тис.грн., 2007 – 4765 тис.грн.);
  • сертифікація та атестація програмних засобів та курсів дистанційного навчання (2006 – 118 тис.грн., 2007 – 441 тис.грн.);
  • підготовка працівників вищих навчальних закладів та їх сертифікація для роботи з програмними засобами навчального призначення та інформаційними технологіями (2006 – 228 тис.грн., 2007 – 1055 тис.грн.);
  • створення програмно-методичного комплексу та електронних ресурсів для підвищення кваліфікації працівників загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, викладачів та наукових працівників у галузі інформаційних технологій (2006 – 247 тис.грн., 2007 – 1051 тис.грн.);
  • створення системи моніторингу, планування та прогнозування діяльності навчальних закладів (2006 – 311 тис.грн., 2007 – 1590 тис.грн.);
  • розроблення типової автоматизованої системи управління загальноосвітнім навчальним закладом (2006 – 94 тис.грн., 2007 – 453 тис.грн.);
  • розроблення програмних засобів системи незалежного тестування знань (2006 – 71 тис.грн., 2007 – 358 тис.грн.);
  • створення та впровадження автоматизованої системи обліку підручників у загальноосвітніх навчальних закладах (2006 – 75 тис.грн., 2007 – 351 тис.грн.);
  • створення інтерактивної інформаційної системи моніторингу результатів наукових досліджень (2006 – 245 тис.грн., 2007 – 1139 тис.грн.);
  • розроблення програмно-технічних систем забезпечення захисту інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу (2006 – 598 тис.грн., 2007 – 1999 тис.грн.);
  • розроблення та впровадження системи управління Програмою (2006 – 549, 2007 – 415 тис.грн.).

  Источник: http://univd.edu.ua/index.php?id=326&lan=ukr

О сайте

1avtoportal.ru