1avtoportal.ru


Непроизвольное извержение содержимого желудка через рот
12 1929

  Правові основи забезпечення зайнятості вивільнюваних працівників

  Раздел: Зрение Дата публикации: 13.11.2015, 03:19

  Різноманітні концепції права: природно-правова, позитивістська, реалістична, психологічна та інші. Поняття, ознаки, сутність та принципи права. Підстави розірвання трудового договору. Правові основи забезпечення зайнятості вивільнюваних працівників.


  1. Угода сторін як підстава розірвання трудового договору
  Підстави припинення трудового договору. Припинення трудового договору за угодою сторін. Інші підстави припинення трудового договору та їх значення. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника.
  дипломная работа [71,9 K], добавлен 03.01.2003

  2. Теорія держави і права
  Поняття та види функцій права. Поняття, ознаки та основні елементи системи права. Предмет та метод правового регулювання як підстави виділення галузей в системі права. Поняття та види правових актів. Поняття, функції, принципи та види правотворчості.
  шпаргалка [144,6 K], добавлен 18.04.2011

  3. Природно-правова школа права (загальна характеристика, основні напрямки)
  Природно-правова теорія походження держави й права (теорія природного права) як одна з найпоширеніших правових доктрин. Передумови зародження та характеристика природно-правової школи права, її сутність та основні напрямки, позитивні риси та недоліки.
  реферат [41,7 K], добавлен 21.06.2011

  4. Наукові концепції праворозуміння
  Концепції походження, сутності та призначення права. Підходи до теорії праворозуміння: ідеологічний (аксіологічний), або природно-правовий, нормативний (позитивістський) та соціологічний. Специфічні ознаки суспільного права, його загальнообов'язковість.
  реферат [24,1 K], добавлен 10.10.2010

  5. Загальні положення про державу і право
  Поняття держави, її ознаки та функції. Поняття, ознаки та функції права. Правові норми: поняття, ознаки, структура та види. Характеристика джерел права. Основні принципи діяльності державного апарату України. Правовідносини: поняття, ознаки, структура.
  лекция [30,9 K], добавлен 23.06.2015

  6. Принципи трудового права
  Поняття та значення принципів трудового права. Огляд загальноправових і міжгалузевих його положень. Поняття та класифікація галузевих принципів. Декларування свободи праці і свободи трудового договору. Принципи окремих інститутів трудового права.
  курсовая работа [34,5 K], добавлен 09.12.2014

  7. Позачергові вибори в конституційному праві: підстави, особливості, наслідки
  Громадянське суспільство і правова держава. Поняття та основні ознаки правової держави. Підстави, особливості та наслідки проведення позачергових виборів. Поняття адміністративного процесуального права. Принципи та суб'єкти адміністративного процесу.
  творческая работа [59,0 K], добавлен 23.01.2011

  8. Основи теорії права
  Система соціальних норм, місце та роль права в цій системі. Поняття права, його ознаки, функції, принципи. Поняття системи права як внутрішньої його організації. Характеристика основних галузей права України. Джерела права як зовнішні форми його виразу.
  курсовая работа [60,9 K], добавлен 25.11.2010

  9. Цінність права
  Основні тенденції зародження права на українських землях та його роль для наших предків. Цінність права для сучасної держави та суспільства. Основні державно-правові концепції в Україні. Соціальна, інструментальна, власна та особистісна цінність права.
  курсовая работа [49,5 K], добавлен 07.11.2013

  10. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника
  Поняття трудового договору та його характеристика в сучасний період. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника без поважних причин. Підстави припинення, оформлення звільнення та проведення розрахунку.
  курсовая работа [31,2 K], добавлен 15.09.2014

  Другие документы, подобные Основні сучасні концепції права

  Источник: http://revolution.allbest.ru/law/c00243723.html

О сайте

1avtoportal.ru