1avtoportal.ru


Fatsecret при диабете 2 типа
7 1750

  Цистит літературні джерела

  Раздел: Мануальная терапия Дата публикации: 08.11.2015, 19:40


  Дата публикования: 2014-11-29; Прочитано: 130 | Нарушение авторского права страницы

  [16, 17, 34, 35, 37, 46, 49, 52, 60, 71, 72, 74, 81]

  Тестові завдання для самоконтролю

  Завдання № 1. Визначіть основні ознаки аграрного суспільства (письмово).

  Завдання № 2. Класичною формою землеволодіння у Франції був:

  а) аллод;

  б) бенефіцій;

  в) лен.

   

  Завдання № 3. Прекарій – це (письмово) - ?

   

  Завдання № 4. Що таке бокленд - ? (письмово).

   

  Завдання № 5. Що гальмувало розвиток феодальних відносин у Німеччині:

  а) роздробленість; г) природно кліматичні умови;

  б) община-марка; д) державна влада.

  в) відсталість господарства;

   

  Завдання № 6 . Що таке митрокомія - її стосунки із державою у Візантії?

   

  Завдання № 7. Наведіть приклади:

  а) міст-держав .............................

  б) міст-комун ...............................

  в) імперських міст ........................

  г) вільних міст .............................

   

  Завдання № 8. Цех – це (дати визначення) ?

   

  Завдання № 9. Комунальні революції це:

  а) підпорядкування міст державі;

  б) завоювання незалежності;

  в) підпорядкування міст окремим феодалам;

  г) формування самоуправління.

   

  Завдання № 10. Якими привілеями користувалися міста Ганзійського союзу?

  1............................................. 4 ...............................................

  2. .......................................... 5. ..............................................

  3. .........................

   

  Завдання № 11. Згідно з поглядами Арістотеля і Томи Аквінського гроші — це:

  а) зовсім некорисний товар;

  б) результат домовленості між людьми;

  в) специфічний товар — загальний еквівалент.

   

  Завдання № 12. Згідно з поглядами Томи Аквінського в основу визначення «справедливої ціни» товару покладено:

  а) витратний принцип;

  б) морально-етичний принцип;

  в) витратний і морально-етичний принцип одночасно.

   

  Завдання № 13. “Вервь“ – це - ?

   

  Завдання № 14. “Руську Правду“ підготував:

  а) Володимир Великий; г) Святослав;

  б) Ярослав Мудрий; д) Володимир Мономах;

  в) княгиня Ольга;

   

  Завдання № 15. Які форми земельної власності характерні для Київської Русі?

  а) алод; г) феодальна вотчина;

  б) бокленд; д) державне землеволодіння;

  в) общинне землеволодіння; е) бенефіцій.

   

  Завдання № 16. В якому році відбулося повне закріпачення українського селянства:

  а) 1529; г) 1557;

  б) 1470; д) 1588;

  в) 1566; е) 1470.

   

  Завдання № 17. Що таке фільварок - ?.

   

  Завдання № 18. До основних грошових одиниць в Україні доби середньовіччя належали:

  а) дукати; г) таллери;

  б) куни; д) гроші.

  в) гривни

   

  Завдання № 19. Визначте основні селянські верстви в литово – польську добу на Україні: (письмово).

   


  Материал в этой книге:

  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ | Передмова. | Тема 1.2. Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій. | Літературні джерела | Літературні джерела | Літературні джерела | Літературні джерела | Тема 5.1. Становлення та розвиток монополістичного капіталізму | Літературні джерела | Тема 6. 2. Основні напрямки економічної думки в Україні (друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.). |

  studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2015 год. (0.03 с)...Наверх

  Источник: http://studopedia.org/5-98792.html

О сайте

1avtoportal.ru